2013 m. Velykiniai sveikinimai


Jau auštant nuostabiausiai šventei – Šv. Velykoms, leiskite pasveikinti Jus ir Jūsų artimuosius su Kristaus pergale, kuriai nėra lygių. Šventės suteikia galimybę apmąstyti, kas išlieka amžinai, kas yra trapu. Kada žmogų lydi sėkmė ar paliečia kančia. Visada yra lengviau, kai skamba širdyje Aleliuja.
Tad ir leiskite palinkėti Jums prasmingo, džiugaus Aleliuja, kad Lietuvą prikeltume iš praeities į ateitį.
Pagarbiai kunigas Robertas Pukenis.Stebiuosi JŪSŲ jėga ir pasiaukojimu, pirmyn.


Sveikinu visus, sulaukusius Šviesios Kristaus Prisikėlimo Šventės - Šventų Velykų !
Pagarbiai, Raimundas Kaminskas


Sveikinu sulaukusius Šv. Velykų. Pagarbiai - Rytas Belevičius