STANISLOVO ABROMAVIČIAUS KŪRYBA

 

Gimė 1944-10-01 Rumšiškių miestelyje (Kaišiadorių rajonas). Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Nuo 1989-ųjų skiria laiko pokario rezistencijos kovoms įamžinti, išvaikščiojęs bene visus didesnius Kaišiadorių rajono kaimus ir miestelius. Šia tema išleido penkias publicistinės knygas – “Žalio Velnio takais” (1995), “Didžioji Kova” (1999), „Didžiosios Kovos apygardos partizanai“ (kartu su K. Kasparu ir R. Trimoniene, 2007), „Vieno gyvenimo istorija“ (kartus su S. Užupiene, 2009), „Partizanų Motinos“ (2010). Šiuo metu spaustuvė baigiama spausdinti šeštoji – „Du Aleksandro Zapkaus gyvenimai“. Rinko medžiagą apie iškiliausius (mūsų raštijos draudimo metais, o ir jau vėliau) lietuvybės šauklius – vargonininkus. 2001 m. išėjo kraštotyrinė – publicistinė, gausiai iliustruota knyga “Vargonininkai”. 2004 m. išleido savo penkerių metų darbą – knygą apie Jono Aisčio vaikystę bei jaunystę “Mėlynieji vaikystės šilai” (kartu su Rumšiškių J. Aisčio muziejaus direktore G. Meilutiene). Didelį pakilimą jaučiau rašydamas knygą „Nuskendusio slėnio istorija“ (2005 ) apie Kauno mariose pradingusius kaimus, tarp jų ir gimtąjį Rumšiškių miestelį. Iš viso vaikams ir suaugusiems yra išleidęs 40 knygų bei knygelių. Talkininkauja rašydamas rezistencijos, tremties tema laikraščiuose „Tremtinys“, „XXI amžius“, JAV leidžiamame „“Draugas“, rajoninėje spaudoje, mūsų žurnale „Varpas“.
Knyga „Gyvenkit laisvi ir laimingi“, kurią pateikiame skaitytojams, yra apie 1991 metų Sausio įvykiuose prie Televizijos bokšto žuvusį kaunietį Titą Masiulį ir to meto įvykius.