Tradicinis politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovotojų sąskrydis Ariogaloje. 2012 08 04  Raimundo Kaminsko nuotr.