Sveikiname 75 metų sukakties proga


Jonas Dūdas gimė 1937 m. spalio 10 d. Ukmergės apskr. Pabaisko vls. Raguvos k. ūki­ninkų šeimoje. 1949 m. baigė Žūklių pradinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Pabaisko septynmetę mokyklą. 1952 m. pradėjo lankyti Ukmergės m. I-ąją vidurinę mokyklą, kurią baigė 1956 m. Dirbo Bagaslaviškio pieninėje Į pieno priėmėju. 1958 m. pradėjo mokytis Lie­tuvos Veterinarijos akademijoje Veterinarijos fakultete, kurį baigė 1963 m. Tais pačiais metais buvo paskirtas į Mo­lėtų rj. Giedraičių sovchozą vyr. vet. gydytojo pareigoms. 1966-1974 m. dirbo Zarasų rj. Veterinarijos stotyje vet. gydytoju epizootologu. Vėliau - Zarasų Veterinarijos laboratorijos direktoriumi, Zarasų rj. Veterinari­jos tarnybos viršininku. 2001 m. išėjo į pensiją. Dabartiniu metu Jonas Dūdas pensininkas, gyvena Kaune.


Iš E.Buroko knygos „Pūtėme prieš vėją. Laisvės kovotojai“ 5 dalies