Sveikiname 70 metų sukakties proga


STANISLAVA GRAINIENĖ gimė 1942 09 20 Anykščių rj. Pašilių k. 1961 m. baigė Anykščių J. Biliūno vidurinę mokyklą, o 1968 m. Politecnikos instituto Mašiną gamybos fakultetą. Iki 1991 m. dirbo Skaičiavimo mašinų Specialiame konstravimo biure konstruktore. Atgavus Lietuvos nepriklausomybę, buvusi sąjunginė organizacija buvo likviduota ir nuo tada Stanislava dirbo įvairius darbus.

Kartu su vyru Petru Grainiu dalyvavo visuose 1991 m. sausio įvykiuose.

Dabar - pensininkė, pagal galimybes dalyvauja LLKS veikloje ir įvairiuose renginiuose. Yra neabejinga Lietuvos likimui, labai myli savo Tėvynę - nepaprasto grožio šalį.

 

Iš E.Buroko knygos „Pūtėme prieš vėją. Laisvės kovotojai“ 5 dalies