Kalėdiniai ir Naujametiniai sveikinimai 2013-2014 m.m.

Gerbiamieji,

LLKS leidinys „Varpas" pradeda Naujuosius 2014-sius metus 231-ju numeriu. Tai jau istorija. Džiaugiamės ilgamete ir jaunatviška „Varpo" redaktoriaus Algimanto Zolubo veikla. Antano Šakalio menišku „Varpo" apipavidalinimu, kurio gali pavydėti ir didelius tiražus turintys leidiniai. Labai džiaugiamės mūsų LLKS svetainės www.llks.lt, vadovaujamos Antano Ališausko, įvairiapuse pilietine ir patriotine veikla. Mūsų portalą skaito tūkstančiai žmonių ne tik Lietuvoje, bet domisi juo beveik šimte valstybių. Nuoširdžiai dėkojame mūsų rėmėjams už aukas, kurios leidžia mums tęsti savo veiklą. Pradėdami savo veiklą gražiu Kristijono Donelaičio 300 metų jubiliejumi sveikiname visus skaitytojus su Naujaisiais 2014 metais, linkėdami dar daug kilnių, prasmingų darbų Tėvynės labui.

LLKS valdybos vardu - valdybos pirmininkas Jonas Burokas

         Tautiečiams, bendrapiliečiams, bendražygiams ir visiems geros valios žmonėms šv. Kalėdų ir Naujų metų proga nuoširdžiai linkiu patirti Kalėdų Kristaus Palaimą.

 

   Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos valdybos pirmininkas Jonas Burokas

 

Bernardas Brazdžionis

... Mes be Tavęs, Kalėdų Kristau, pūgą,
mes be Tavęs tiek metų žiemą šalom, –
tegu paliaus čia šiaurės vėtros stūgaut,
tegrįš pavasaris į mūsų vargo šalį… 

Kalėdų Kristau, laimink mūsų pirmą vagą,
palaimink grūdą, kritusį į juodą žemę,
te Tau, kaip žvaigždės, prakaito lašai mūs dega,
te iš Tavęs auksinės varpos derlių semia.

Palaimink protėvių kapų kalnelį šventą,
ir naštą knygnešių, ir ištremtųjų kančią,
ir amžių palikimo didį testamentą,
ir kruvinas rankas nuo darbo ir nuo pančių…

Mielieji, ramios ir pavasariškai šiltos Kalėdos tegul nutiesia tiesų ir neduobėtą kelią į Naujus prasmingus ir kūrybingus metus. Nuoširdžiai - Ona Voverienė


Mielieji Mano draugai, bendraminčiai ir bendražygiai 

Nuoširdžiai sveikinu su artėjančiomis Šv.Kalėdos ir su  artėjančiais 2014 metais. Dėkoju, kad esate, padedate, kuriate ir dirbate vardan mūsų Mylimos Laisvos Lietuvos !!!

Su Didžiausia Pagarba -
Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus Tarybos narė Julija Iskevičienė