Sveikiname 50-mečio proga

ALGIMANTAS KALINAUSKAS

 
„Gimiau 1962 02 09 Lenkijoje, Punsko valsčiuje, Lenkijos lietuvių Birutės ir Juozo Kalinauskų šeimoje. Mokiausi Naujininkų mokykloje. Čia baigiau 8 klases ir išvažiavau į Vroclavą mokytis statybos mokykloje. Ten įgijau statybininko profesiją. Dirbau Lenkijoje. 1991 m. atvykau gyventi į Lietuvą, sukūriau šeimą. Žmona – Alma, dirba projekto dalies vedėja. Sūnus Žilvinas ir dukra Rasuolė – moksleiviai. Esu LLKS narys.“

                                                                            Iš asmeninio fotoarchyvo