Savivaldybėms, LPD skyrių vadovams ir draugijos nariams

 

           Prabėgo istoriniai 2011-ieji , Lietuvai pagražinti draugijos 90-mečio jubiliejiniai metai. Jie buvo prasmingi, skausmingi ir kupini įvykių.

          Skaudų smūgį patyrė visa Lietuva. 2011 m. vasario 16 d. netekusi Tautos poeto, Laisvės šauklio, LPD Garbės Pirmininko Justino Marcinkevičiaus. Netikėta mirtis Lietuvos nepriklausomybės dieną, mums byloja bei įpareigoja vykdyti jo priesaikus, branginti atminimą ir per amžius budėti Lietuvos laisvės sargyboje. Pavasarį poeto atminimui su universitetų studentais ir mokyklų abiturientais sodinome ąžuolus, prie kurių skambės jo nemirtinga poezija, rengiant renginius ar abiturientų susitikimus.

        2011 m. balandžio 30 d. Kaune (LPD lopšyje) iškilmingai šventėme draugijos 90-mečio jubiliejų. Dėkojame Kauno karininkų įgulos Ramovei ir Kauno miesto savivaldybei, kuri Ąžuolyno parke skyrė vietą Lietuvai pagražinti draugijos alėjai, kurioje pasodinome 9 ąžuolus Tautos didžiavyriams: J. Tumui-Vaižgantui, Povilui Matulioniui, Stasiui Šilingui, Tadui Ivanauskui, antrąjam LPD valdybos pirminkui generolui Vladui Nagevičiui, trečiajam - pulkinikui Vladui Braziulevičiui, LPD Garbės pirmininkams – monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui ir poetui Justinui Marcinkevičiui, LPD Garbės nariui Viliui Bražėnui. 90-mečio jubiliejiniai renginiai vyko Vilniuje, Pakruojije, Joniškyje, kur sutapo su rajonų LPD skyrių atkūrimo 15 metų jubiliejais.

        Jubiliejiniais metais draugija pasipildė gausiu būriu naujų narių, kurie 90-mečio šventės Kaune metu, prie draugijos vėliavos, pašventintos monsinjoro Kazimiero Vasiliausko, iškilmingai tarė žodžius būti ištikimiems Lietuvos Himno nuostatoms ir J.T. Vaižganto idėjoms. Įsteigtas naujas Mažeikių rajono LPD skyrius, atnaujinta Panevėžio rajono, Akmenės ir Marijampolės skyrių veikla, išrinkus naujus vadovus ir valdybų narius. Džiugu, kad tapome tvirtesni ir savo veikla pelnėme pripažinimą visoje šalyje.

       LPD valdybos vardu nuoširdžiai dėkoju jums visiems mielieji Vaižganto deimančiukai už atliktus darbus gražinant tėvynę Lietuvą, tiek tvarkant sodybų ir gyvenviečių aplinką, tiek keliant tautos dvasią draugijos organizotuose renginiuose. Ir iš tikrųjų visų tautiečių pastangų dėka Lietuva vis gražėja, o visuomenė sąmoningėja, vienijasi į visuomenines organizacijas ir bendruomenes.

        Šįmet kartu su Lietuvos nacionaline vartotojų federacija organizavome kaimo bendruomenių apžiūrą-konkursą „Lietuvos kaime gera gyventi 2011“. Su komisija apvažiavome visą Lietuvą, aplankėme rajonų pasiūlytas konkursui aktyviausias kaimo bendruomenes ir buvome maloniai nustebinti jų pasiekimais, pasiaukojamu darbu, motyvacija ir kūrybine energija sprendžiant visą kompleksą kaimo gyvenimo problemų. Į konkurso laureatų apdovanojimo šventę Pakruojo restauruotame dvare lapkričio 19 d. susirinko 20 kaimo bendruomenių su savo ansambliais ir kapelomis. 12 bendruomenių buvo paskelbti konkurso laureatais, įteikti apdovanojimai, o taip pat ir Lietuvai pagražinti draugijos padėkos.

         Lietuvos kaimas gyvas buvo, yra ir bus tautinės savimonės, patriotizmo pavyzdys ir valstybės pamatas.

         Draugijos organizuotos  tautos vienijimo sąšaukos „Piliakalnių šviesa“ sujudino visuomenę, malonu, kad vienyjamės mes ir kitos organizacijos. Lietuvai pagražinti draugija iškilmingai priimta į „Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus“ koaliciją, dabar jau jungiančią 25 patrijotines organizacijas. Draugijos pirmininkas priimtas į Lietuvos laisvės kovotojų sąjungą, už draugijos veiklą apdovanotas ordinu „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“. Tai mūsų visos draugijos įvertinimas 90-ies metų jubiliejaus proga.

        Dideli darbai mūsų laukia ir 2012 metais. Kartu su partneriais Šveicarijos lietuvių bendruomene parengėme Šveicarijos paramos fondui projektą 2012-2013 metams: „Lietuvai pagražinti draugijos ir kaimo bendruomenių vaidmens plėtojimas bei Lietuvos savivaldos demokratizavimas, panaudojant Šveicarijos patirtį“. Projekte dalyvaus žinomi Šveicarijos ir Lietuvos ekonomikos, sociologijos, aplinkosaugos mokslininkai, savivaldybių ir bendruomenių atstovai.

        Projektas labai svarbus ir reikalingas Lietuvai, vystant pilietinės visuomenės aktyvumą, kaimo bendruomenių narių motyvaciją ir veiklą, stiprinti socialinę ir ekonominę sanglaudą, mokintis dalyvauti savivaldos sprendimų priėmime, kuriant krašto gerovę. Tikimės gauti finansavimą.

        Kultūros rėmimo fondui pateikėme projektą „Vainikas Maironiui“, jo 150-ųjų jubiliejinių metų proga surengti 150 renginių Lietuvoje: Vilniaus ir Kauno universitetuose, mokyklose po 12, o 32 aktyvūs skyriai po 4 renginius rajonų mokyklų bendruomenėse.

        Žinoma visi mes tęsime ir tradicinius renginius gražindami savo kraštą. Paruošiamuosius darbus projektų vykdymui aptarsime sausio mėnesį.

        Maloniai kviečiame visus atvykti į LPD skyrių pirmininkų pasitarimą Vilniuje Karininkų įgulos Ramovėje 2012 m. sausio 10 d. 13 val. Atvykimo ir transporto klausimu pasitarkite su savivaldybių vadovais,  jų atstovai dažnai turi reikalų sostinėje. Gal jie galėtų suplanuoti kelionę į Vilnių sausio 10 d. ir taip prisiderintumėte ir jūs. 

 

Pagarbiai,

Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkas                                                            
Juozas Dingelis