Sveikiname 65 metų sukakties proga


BERNARDAS LAUGALYS gimė 1947 m. rugsėjo 13 d. Raseinių apskr., Kražių vls., Ejučių k. ( dab. Kelmės rj.), žemdirbių Benedikto Laugalio ir Stefanijos Šaltytės Laugalienės šeimoje. Buvo trečias vaikas šeimoje. Tėvai užau­gino 10 sūnų ir 3 dukteris. 1966 m. baigė Karklėnų vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno medicinos institutą, kurį baigė 1972 m. Tais pačiais metais vedė kurso draugę Virginiją Šniraitę. Dirbo Ukmergės r. Želvos ambulatorijos vedėju ir terapeutu, o nuo 1981 m. persikėlė į Šilalės rj. Kvėdarnos ambulatoriją, kur iki 2007 m. dirbo Šeimos gydytoju ir vyr. gydytoju. Dėl sveikatos sutrikimų 2007 m. iš einamųjų pareigų pasitraukė ir persikėlė gyventi į Vilnių. Užaugino 2 sūnus - Kęstutį (gim.1973 m.) ir Liną (gim. 1976 m.). Abu jie baigė mokslus, gyve­na Vilniuje, dirba privačiame sektoriuje. Nepriklausė jokiai sovietinei politinei organizacijai. Buvo Kvėdarnos apyl. Sąjūdžio tarybos narys, vieną kadenciją – Šilalės rj. savivaldybės tarybos narys Krikščionių de­mokratų frakcijoje.

 

Iš E.Buroko knygos „Pūtėme prieš vėją. Laisvės kovotojai“ 5 dalies