Steponas Markevičius


 

Gimė 1941 12 18. Už pogrindžio literatūros
platinimą 1956 m. Kaišiadorių rj. Žaslių apyl. jam
suteiktas Laisvės kovų dalyvio statusas. LLKS narys.