Sveikiname 75-ių metų jubiliejaus proga

 

Milda Stanislava Kulikauskienė-Mildažytė
 

1954-1960 m. studijavo Vilniaus dailės institute, įgijo tapytojos specialybę. Dailininkė tapytoja Kulikaukienė-Mildažytė Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus mokslo dirbuotoja, skyriaus vedėja. Nuo 1960 m. ruošė informacinio, švietėjiško ir mokslinio pobūdžio straipsnius periodinei spaudai,  žurnalams, parodų katalogams, knygoms. Skaitė daug šviečiamojo pobūdžio paskaitų įvairiose auditorijose moksleiviams, darbininkams, tarnautojams. Kurį laiką dirbo (1976 - 1980) J. Naujalio meno mokyklos tapybos ir kompozicijos mokytoja.

Tapytoja ne kartą pelnė Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Kul­tūros ministerijos, Kauno miesto vadovybės garbės raštus, diplomus už muziejinę ir kultūrinę veiklą. 2007 m. apdovanota G. Kazokienės vaizduojamojo meno fondo premija. 2008 m. jai paskirta Lietuvos Res­publikos Valstybės stipendija knygai apie V.Čiurlionytę-Karužienę rengti.

2008 m. Lietuvos dailės istorikų draugija įteikė diplomą už geriau­sią 2007 m. publikaciją „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: piešiniai-kompozicijos eskizai-grafika. Katalogas".

Kauno miesto Savivaldybės Apdovanojimų taryba 2008 12 16 už nuopelnus Kauno miestui apdovanojo Mildą Stanislavą Kulikauskienę-Mildažytę II laipsnio „Santakos" garbės ženklu.

Parodose dalyvauja nuo 1961 m. Šioje organizacijoje dirbo visuomeninį darbą, kurį laiką buvo Tapybos sekcijos pirmininkė, Valdybos narė. Viena iš M. K. Čiurlionio draugijos įkūrėjų, nuo 1987 m. M.K. Čiurlionio draugijos pirmininko pavaduotoja, sekretorė. Tapytoja - Lietuvos dailininkų sąjungos, LP Sąjūdžio, TS-LKD partijos, LLKS narė.