Sveikiname 70 metų sukakties proga


Vladas MONGIRDAS gimė 1942 m. spalio 18 d. Kaune. Tėvas - Vladas Mongirdas. motina - Vanda Mongirdienė. 1947 m. tėvas Vladas Mongirdas buvo išvežtas į lagerį Komijos ATSR, Vorkutą. 1948 m. Vladukas, kartu su motina, senele, dėde ir seserimi buvo ištremtas į Krasnojarsko kr.. Mansko r., Ochotnyčių k. 1950 m. ten pradėjo lankyti mokyklą. 1952 m. teta Vilhelma Butkienė jį ir jo seserį parsivežė į Lietuvą iŠ Sibiro ir atidavė į Kauno 5-tuosius vaikų namus, kur toliau tęsė mokslą.


1955 m. ta pati teta vėl Vladą ir seserį nuvežė į Sibirą pas motiną, kur vėl lankė mokyklą. 1958 m. visa šeima grįžo į Lietuvą. Jie visi neregistruoti gyveno Pilainių k., Kauno rj. Nuo 1959 m. iki 1964 m. gyveno Kalvelių k.. Vilniaus rj. 1961 m. Vladas baigė Šumsko vidurinę (vakarinę) mokyklą rusų kalba. Nuo 1959 m. iki 1982 m. dirbo Durpynų statybos valdyboje šaitkalviu-suvirintoju, tuo tarpu nuo 1962 m. iki 1965 m. tarnavo sovietinėje armijoje. Nuo 1982 m. dirbo „Dinamo" gamykloje suvirintojų. Šiuo metu pensininkas.

Turi du vaikus - sūnų ir dukrą. 1966-1969 m., 1972-1974 m., 1976-1979 m. platino įvairiose Lietuvos vietose atsišaukimus ir laikraštį „Varpas" (vadovas - E. Burokas). Nuo pat „Sąjūdžio" įkūrimo aktyviai dalyvavo jo organizuojamose akcijose.


Iš E.Buroko knygos „Pūtėme prieš vėją. Laisvės kovotojai“ 5 dalies