Sveikiname 40 metų sukakties proga

 

KRISTINA RYLIŠKIENĖ gimė 1972 12 26. Išsilavinimas - aukštasis, gydytoja neurologė. Dir­ba Vilniaus universitetinėje ligoninėje „SANTARIŠKIŲ KLINIKOS". Seneliai ir tėvai buvo tremtiniai. Senelis (tėvo tėvas) Pranciškus Ulba 1948 12 11 - 1955 12 26 kalėjo Kazachstane, Karagandoje, Džezkazgane, Kingire. Ten ir mirė. Adelė Ulbienė (močiutė) su 3 vaikais - Jovita (10 m.), Pranciškumi (8 m., Kristinos tėvu ) ir Birute (2 m.) ištremti 1948 05 23 į Irkutsko sritį. Ignacas ir Monika Radavičiai (senelis ir močiutė - motinos tėvai) su 4 vaikais - Aldona (16 m.), Vytautu (14 m.), Bernadeta (12 m.) - Kristinos mama) ir Angele (10 m.) 1948 05 23  buvo ištremti į Irkutsko sritį. Pirmą kartą tėvas su šeima grįžo į Lietuvą po Stalino mirties, bet tą pačią dieną buvo iš­tremti antrą kartą. Visam laikui tėvai į Lietuvą sugrįžo tik 1967 metais.


Iš E.Buroko knygos „Pūtėme prieš vėją. Laisvės kovotojai“ 5 dalies