Sveikiname 70-ies metų jubiliejaus proga

 

Gedvilė Bronė Sakalauskienė

 

Gimė 1942 m. Ignalinos rj., Kaniūkų k. valstiečių šeimoje. 1960 m. baigė Dūkšto vidurinę mokyklą ir įstojo į Vilniaus medicinos mokyklą.

1962 m. pradėjo dirbti Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje vyriausiąja medicinos seserimi, o nuo 1966 m. - VĮ VUL Santariškių klinikose.

Tėvas 1945 m. sovietų valdžios nuteistas pagal 58-1 straipsnį. Buvo kankinamas KGB rūmuose ir išsiųstas į Magadano kalėjimą, kur išbuvo iki 1956 m. Vaikystėje ir jaunystėje jie buvo vadinami banditų vaikais, patyrė daug patyčių ir persekiojimų. Vykstant gyventojų trėmimams, su mama, močiute ir vyresniąja seserimi slapstėsi, kadangi vietinės valdžios buvo gąsdinamos, kad bus išsiųstos į Sibirą. Ilgus metus laukė sugrįžtant tėvo iš Sibiro ir svajojo apie nepriklausomą Lietuvą, apie kurią pasakojo mama ir močiutė, o Vasario 16-ąją tyliai švęsdavo širdyje ir pakuždomis primindavo savo draugams apie šią Šventę.

Su dideliu džiaugsmu sutiko atgimimo laikus, kartu su visa Lietuva džiaugėsi dainuojančia revoliucija, dalyvavo mitinguose Sausio 13-osios įvykiuose. Džiaugėsi sulaukus Lietuvos nepriklausomybės at­kūrimo dienos.