KpoK pristatymas mokykloje apie manipuliacijas partizanų tema

 

       REPLIKA. Yra 1953 05 26 SSKP CK nutarimas „Lietuvos SSR klausimu”. Savo pranesime L. Berija pabrėžė:  „Lietuvos pogrindžiui vadovauja buvęs buržuazinės kariuomenės kapitonas J. Žemaitis, pogrindyje išrinktas Lietuvos prezidentu". (P. Girdzijauskas. „Partizanų išrinktas Lietuvos prezidentas", 28 psl.)  Šio instrumento KAM propagandistai nepanaudoja. Jis būtų imperijos rėksniams smūgis žemiau juostos, nes jie pirmieji J. Žemaitį paskelbė PREZIDENTU.

       Knygą „Partizanų išrinktas Lietuvos prezidentas" buvau įteikęs daugumai KAM generolų ir tarnautojų dar J. Žemaičio 100-tojo gimtadienio proga. Pasirodo knygą reikia ne tik turėti, bet ir skaityti... Mes nesugebame pasinaudoti tuo, ką turime.               
                                                                                                                           Petras Girdzijauskas