LLA karių ir rėmėjų sąjungos pirmininkė Irena Montvydaitė-Giedraitienė
mums atsiuntė šventinio minėjimo "Lietuvos Laisvės Armijai - 70 metų" akimirkas. Plateliai. 2011 09 17   


                                                         
            Foto Alfonso Beresnevičiaus, Mečislovo Šilinsko, Felikso Kybarto 

 
Autorius - Mečislovas Šilinskas