2014 03 29  Vilniaus įgulos karininkų ramovėje įvyko visuotinis ataskaitinis Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos (LLKS) suvažiavimas