Minaičiuose ir Šiauliuose pagerbtas partizanų atminimas. 2012 05 26


LLKS rėmėjo Jono Česnavičiaus nuotraukos