Tautos sukilimo minėjimas - 71-ios metinės. 2012 06 22


Gedimino Ruzgio nuotr.

2012 06 22 Lietuvos karininkų Vilniaus įgulos karininkų ramovėje įvyko Tautos sukilimo 71-jų metinių minėjimas. Jame dalyvavo Lietuvos 1941 m. birželio 22-28 d. sukilimo dalyviai - dim. vyr. ltn. Kazimieras Gediminas Ruzgys (Žaliakalnio žvalgybos būrio vadas) Lietuvos 1941 m. birželio 22-28 d. sukilimo Vilniaus apskrities sk. pirmininkas, Jonas Antanaitis, sukilėlių artimieji, Laisvės kovotojai – mons. Alfonsas Svarinskas, Algirdas Petrusevičius, Albinas Kentra, Antanas Burokas, Gediminas Ruzgys, publ. Irena Tumavičiūtė ir kiti. Vedė Gaudentas Aukštikalnis.

Minėjime nedalyvavo Prezidentūros, Vyriausybės, Krašto apsaugos ministerijos vadovai ar jų deleguoti asmenys. Minėjimą rengė ir jam „dirigavo“ dim. vyr. ltn. Kazimieras Gediminas Ruzgys padedant geranoriškiems bičiuliams ir sūnui.