Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimo metu – apdovanojimai LLKS ordinu „Už Tėvynės laisvę“. 2013 06 01


                                                                                                            Romo Petro Šaulio nuotraukos