Publicisto V. Bražėno 100-ųjų gimimo metinių minėjimas ir LLKS ataskaitinis susirinkimas