2012 LLKS suvažiavimas ir pasitarimas LLKS būstinėje su Kauno LLKS nariais


Edvardo Buroko nuotr.