Šiemet, 2013 m., sukanka 20 metų, kai popiežius Jonas Paulius II lankėsi Lietuvoje.
       2013 09 08 Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje
Kaune bei Santakoje šia proga buvo surengtos iškilmės.     Lietuvoje popiežius Jonas Paulius II lankėsi 1993 m. rugsėjo 4–8 d., Lietuvai ką tik atgavus nepriklauso-mybę, Kaune jis viešėjo rugsėjo 6 d. Per šv. Mišias Kauno Santakoje Šventasis Tėvas kalbėjo apie žemės veidą atnaujinantį Šventosios Dvasios veikimą. Kauno Dariaus ir Girėno stadione  susitikęs su trimis dešim-timis tūkstančių jaunuolių, Šventasis Tėvas sakė trokštąs, kad jie būtų laimingi, ragino juos vengti klystkelių.


Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos informacinis biuro nuotraukos