Sveikiname 45-mečio proga

ERNESTAS SUBAČIUS


Ernestas Subačius gimė 1967 m. vasario 26 d. Vilniuje. 1974-1985 m. mokėsi Vilniaus 7-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar Žirmūnų gimnazija).
1985-1988 m. mokėsi Kauno politechni­kos institute.

1985-1987 m. tarnavo sovietinėje armijoje. 1988-1994 m. mokėsi Vilniaus universite­te buhalterinės apskaitos ir audito specialybės, įgijo diplomuoto ekono­misto kvalifikaciją.

Nuo 1989 m. ėjo įvairias pareigas įvairiose Valstybinėse bei priva­čiose bendrovėse.

2000-2006 m. dirbo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo depar­tamento prie Vidaus reikalų ministerijos finansų skyriaus viršininku. Statutinis valstybės tarnautojas.

Nuo 2006 ra. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos vedėjo pavaduotojas (atsargos vidaus tarnybos majoras). Nuo 2006 m. - Tėvynės sąjungos narys. Nuo 2007 m. - Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narys.