Sveikiname 70-mečio proga

MEČISLOVAS TARČILOVAS

 

Gimė 1942 m. vasario 27 d. Karo metu tapo našlaitis. Augo vaikų namuose.

Būdamas 15 metų, baigęs 9 klases, įstojo į statybos technikumą, kurį baigė 1961 m. Tar­navo sovietinėje armijoje Murmansko, Archan­gelsko srityse bei Prano Juozapo žemėje ekstre­maliomis sąlygomis.

1964-1970 m. mokėsi VISI. Baigęs dirbo stambiuose susivienijimuose „Elfa", „Fermen­tas", „Vilma" kapitalinės statybos skyrių viršininku.

Atgavus Nepriklausomybę, turėjo savo verslą, vėliau dirbo vienu iš vadovų UAB Vilbostoje ir kitur.

2004 08 27 išėjo į pensiją. Užsiima savo pomėgiais, kartais rašo eiles, padeda vaikams ir anūkams, bendrauja šeimos šventėse, dažnai būna gamtoje, miške, sode.