Nuoširdžiai sveikiname garbingo jubiliejaus proga


 

 

Ona Trakimienė gimė 1927-06-29 Migučionių k. Žaslių vlsč. Kaišiadorių raj. Ji buvo Didžiosios Kovos apygardos štabo ryšininkė (sl. Snieguolė) 1944-1947 m. Nuteista pagal RFSS BK str. 17 - 58-la; 58 - 11 7 metams kalėti. Bausmę atliko Intos lageriuose, išleista 1953 m. Priklauso TS-LKD partijai, LPKTS ir LLKS. Apdovanota Vyčio Kryžiaus ordino medaliu, LLK Sąjūdžio II laipsnio Partizanų žvaigžde bei padėkos raštais.