Sveikiname 75-ies metų jubiliejaus proga

 

 ZITA URBONIENĖ

 

Gimė 1937 m. gegužės 1 d. Biržų apskr., Vabalininko vls., Purvų k. ūkininko šeimoje. Tėvas turėjo 38 ha žemės. Mokėsi Anciškių pradinėje mokykloje.

1949 m. kovo 25 d. su tėvais, seserimi ir broliu buvo ištremta į Sibirą - Irkutsko sr. Taišeto rj. Suetichos mst. Mokėsi Suetichos viduri­nėje mokykloje. Baigė 7 klases. Baigusi mokyklą, dirbo įvairius darbus. 1950 m. mirė Z. Urbonienės tėvelis. 1951 m. žuvo brolis (nuskendo Biriusos upėje). 1957 m. rugsėjo 3 d. ištekėjo. 1958 m. birželio 14 d. gimė duktė, 1961 m. gegužės 6 d. gimė sūnus.

1961 m. baigė Taišeto automokyklą, joje įgijo vairuotojo specialybę. Dirbo vairuotoja Suetichos ATĮ-10. 1962 m. pervesta dirbti vairuo­toja į Tulūno ATĮ koloną Nr.5. 1963 m., baigus kursus Taišete, jai buvo suteikta 2 vairuotojo klasė, o 1971 m. Šiauliuose 1 klasė ir 1986 12 25 B. C, D vairuotojo kategorija.

Reabilituota 1958 07 04 d. Po tremties uždrausta grįžti į Lietuvos SSR. Leista grįžti į Lietuvos SSR tik nuo 1961 m. spalio 31 d. (LTSR Ministrų Tarybos nutarimas Nr.648-S).

Į Lietuvą grįžo 1964 m. rugpiūčio 14 d., apsigyveno Radviliškyje. Nuo 1964 m. iki 1966 m. spalio mėn. dirbo Radviliškio ATĮ vairuotoja. Nuo 1966 11 24 iki 2003 02 01 – Radviliškio rj. centrinėje ligoninėje vairuotoja.

Vyras Petras Urbonas miręs. Vaikai suaugę, gyvena atskirai. Sūnus Gediminas baigė Vilniaus pedagoginį institutą, dirba mokytoju Naujininkų vid. mokykloje Vilniuje. Duktė Genovaitė, baigusi Kauno medicinos institutą, dirba Radviliškyje gydytoja-stomatologe.

Nuo 1991 m. kovo l8 d. yra Lietuvos tremtinių sąjungos narė, Radviliškio rj. tremtinių tarybos narė. Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narė. Lietuvos generolo P. Plechavičiaus karių sąjungos narė, Policijos rėmėja.