Velykiniai sveikinimai 2017

Mielieji (-osios),

šiandieną šeimose, bendruomenėse pasitinkame Prisikėlimo Žinią-Kristus prisikėlė. Šeima yra visos tautos dvasinė vertybė. Kiekviena bendruomenė, kuri turi stiprias dorovines vertybes, geriausiai tarnauja Tėvynei. Prisikėlimo šventė atneša žinią, kad galime perkeisti savo ir bendruomenės gyvenimą gerbdami žmogų, šeimą, Tėvynę. Tegul šventėje ir kasdienybėje mus lydi kilnūs idealai ir prasmingi darbai.  Linksmų Šventų Velykų! Kristus tikrai prisikėlė!

Raimundas Kaminskas
Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos valdybos pirmininko pavaduotojas
Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos  pirmininkas       


Mielieji savivaldybių vadovai, LPD skyrių pirmininkai, draugijos nariai

Nuoširdžiai sveikinu su artėjančiomis šv. Velykų šventėmis. Linkiu puikios pavasarinės nuotaikos, laimės,  sveikatos. Ir prasmingų, gražių darbų Tėvynei, pasitinkant Lietuvos atkūrimo 100 metų jubiliejų.

LPD valdybos pirmininkas Juozas Dingelis

Petras Girdzijauskas. Mielieji, Kristus prisikėlė, Aleliuja! Daug šventinio ir pavasarinio
džiaugsmo, puikios nuotaikos ir geros sveikatos, palinkėjimai!

Šv. Kazimiero ordinas. Sveikiname ir linkime Jums ramių ir jaukių šventų Velykų. Šilto ir spalvingo pavasario!

Antanas Šakalys. su PAVASARIU, vienadieniu sniegu ir ŠVENTE ...

 

 


IRENA DEGUTIENĖ
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoja

Didįjį Prisikėlimą skelbiantys Lietuvos ir pasaulio bažnyčių varpai dar kartą liudija mums Dievo stebuklą ir sveikina sulaukus Šventų Velykų.  PLAČIAU...