Valdžios institucijų atsakymai į LLKS paklausimus, kreipimuosis, protestus ir rezoliucijas


Valdžios institucijos gavo rezoliuciją „Apginkime lietuvių kalbą, teritorinį vientisumą, Lietuvos Respublikos Konstituciją“. 2014 05 12

Vyriausybės kancleris Kultūros, Aplinkos ir Finansų ministerijoms  2013 10 15
Seimo kanceliarija – J. Burokui dėl kreipimosi 
2013 10 14
Vilniaus savivaldybė – LLKS dėl Laisvės kovotojų memorialo rasų kapinėse įteisinimo 
2013 10 09
Seimo Etikos ir procedūrų komisija – LLKS dėl skundo dėl LRA dezinformacijos 
2013 09 17
Vilniaus savivaldybės atsakymas dėl Žaliojo tilto skulptūrų 
2013 09 16
Kultūros ministerija – LLKS dėl Žaliojo tilto skulptūrų 
2013 09 12
Seimo Etikos ir procedūrų komisija J. Burokui dėl skundo dėl LRA dezinformacijos 
2013 09 11

Seimo Užsienio reikalų komiteto atsakymas į LLKS rezoliuciją  2013 05 15
Prezidentūros atsakymas LLKS dėl atsiųstų rezoliucijų  2013 05 14
Seimo komisijos atsakymas LLKS dėl Lietuvai nusipelniusių žmonių nepakankamos socialinės apsaugos  2013 05 07
Seimo kanceliarijos atsakymas LLKS dėl atsiųstų rezoliucijų 2 013 04 22