Sveikiname sulaukus garbaus jubiliejaus

 

Natalija Gudonytė - pedagogė. Eruditė, kalba penkiomis užsienio kalbomis. Estetė. Subtiliai vertinanti grožį gamtoje, žmoguje bei mene.


Ji — Daugų vidurinės mokyklos prancūzų kalbos mokytoja ir auklėtoja, pakerėjusi mokinius vidine harmonija, meile Tėvynei ir Žmogui. Vadovavo moksleivių tautinių šokių rateliui. 1950 m., po Daugų vidurinės mokyklos abiturientų išleistuvių, buvo iškviesta į Švietimo ministeriją. Pakeliui areštuota ir nuvežta į KGB rūmus Vilniuje.

Prasidėjo Sibiro odisėjos, kurios jai tęsėsi iki 1956 m. — iki sugrįžimo į Lietuvą. Prieš areštą Vilniaus pedagoginiame institute studijavo prancūzų kalbą, grįžusi iš lagerių - Vilniaus universitete, Užsienio kalbų fakultete studijavo vokiečių kalbą. Į aspirantūrą stoti to meto universiteto vadovybė neleido. Nuo 1963 iki 2002 m. dėstė prancūzų, o vėliau - ir vokiečių kalbą Vilniaus prekybos technikume.


Natalija Gudonytė priklauso Lietuvos politinių kalinių sąjungai. Ji yra šios organizacijos pirmininko pavaduotoja bei Vilniaus skyriaus Kultūros, meno. istorinės atminties komisijos pirmininkė ir etikos tarybos narė. Tai nepailstanti ir didi Tėvynės patriotė, spinduliuojanti reto sielos grožio spindulius ne tik kančios Broliams ir Sesėms, bet ir visiems, kuriems tenka laimė pabūti jos artumoje.


Natalija Gudonytė - Taišeto lagerių politinių kalinių suvažiavimų įkvėpėja ir organizatorė. Išleido albumą „Naikintos, bet nenugalėtos kartos kelias", tokiu pat pavadinimu prisiminimų knygą ir knygą „Gyvenimas prie Kačergų kalno". 1948 m. du kartus vyko į Sibirą parvežti tremtinių vaikus-našlaičius. N. Gudonytė apdovanota LLKS ordinu „Už Tėvynės laisvę".