2013 05 14: Prisimenant Romo Kalantos žygdarbį
 
 

Jaunieji tautininkai kviečia į deglų žygį skirta R.Kalantos atminimui 

Gegužės 15 d., trečiadienį, Lietuvių Tautinio Jaunimo Sąjunga (LTJS) Kaune ketina surengti žygį su deglais, skirtą pagerbti 1972 m. gegužės 14 d. už Lietuvos laisvę susideginusį ir taip savo pasipriešinimą okupaciniam režimui išreiškusį Lietuvos laisvės kovotoją Romą Kalantą. Minėjimas prasidės 21 val. prie jo namų Vilijampolėje, Panerių g. 34, nuo kur Panerių, Jurbarko ir Šauklių gatvėmis eisena judės iki jo žūties vietos Laisvės alėjoje, šalia Miesto sodo. Prie paminklo „Aukos laukas“ bus sakomos kalbos, sudainuotos kelios dainos ir vyks fakyrės pasirodymas. LTJS ragina renginio eisenos dalyvius laikytis rimties (nekalbėti, nerėkauti, nerūkyti, negerti, nevalgyti), eisenos taisyklių ir viešosios tvarkos, klausyti organizatorių ir policijos prašymų ar nurodymų.Kviečiama į renginį atsinešti deglų, žvakučių, taip pat atsivesti šeimos narių, draugų, bendraminčių.
DAUGIAU APIE GEGUŽĖS RENGINIUS
>>>
 

Gintaras Šidlauskas. ROMO ĮKVĖPTI

Leonas Paulavičius, gim. 1957 m., kartu su bendraklasiais Vilkaviškio rajono Gražiškių vidurinėje mokykloje 1972 m., palaikydami Romo Kalantos pasipriešinimą sovietų okupacijai, išplatino antisovietinius atsišaukimus. Pašalintas iš mokyklos. 1976 m. lapkričio 8 d. kartu su bičiuliais nuplėšė ir sudraskė sovietinę vėliavą.  KGB sulaikytas. LSSR Aukščiausiojo Teismo nuteistas 1,5 m. laisvės atėmimo bausme.
Voldemaras Valius
, gim. 1955 m., kartu su bendraminčiais Šilutėje 1972 m. rudenį, po Romo Kalantos susideginimo, įkūrė pogrindinę organizaciją Laisvę Lietuvai. Ją sudarė saugumo, tiekimo, diversinė, literatūrinė grupės. Pastarajai vadovavo V.Valius. Organizacijos tikslas – siekti Lietuvos išstojimo iš Sovietų Sąjungos, nepriklausomos valstybės atkūrimo. V.Valius sukūrė eilėraščius apie R.Kalantos susideginimą, trispalvę vėliavą. 1973 m. vasario 14 d. kartu su kitu organizacijos nariu Žemaičių Naumiesčio parduotuvėje nupirko 3 m geltonos spalvos audinio vėliavoms pagaminti, padėjo sukarpyti raudoną, žalią, kurios buvo nupirktos anksčiau, ir geltoną medžiagą. 1973 m. vasario 16 d. kartu su kitais organizacijos nariais dalyvavo Šilutės aludėje Apynėlis demonstratyviai pažymint Lietuvos nepriklausomybės šventę.  Kartu su kitais organizacijos nariais suimtas.  Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo 1973 m. lapkričio 16 d. nuteistas 2 m., nuo paskirtos bausmės lygtinai atleistas, jeigu nepadarys naujo nusikaltimo per 4 metus.
Rūta Januševičiūtė, gim. 1945 m., artėjant Romo Kalantos žūties metinių dienai, pasidarė spausdintų raidžių trafaretus ir pagamino apie 200 atsišaukimų su antisovietiniais ir antiokupaciniais
šūkiais. Per Romo Kalantos susideginimo metines šiuos atsišaukimus ji išplatino įvairiose Kauno vietose.  Tos pačios dienos vakare gebistų suimta. Kaip įkalčiai prie bylos prijungti 47 surinkti atsišaukimai. 1973 m. rugsėjo 6 d. LSSR Aukščiausiojo Teismo nuteista 1,5 laisvės atėmimo bausme.

LYA, f. K-1, ap. 58, b.47653/3;  LCVA, f. R-808, ap. 3, b.6284.

 

 

2012 05 14: Prisimenant Romo Kalantos žygdarbį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Romas Kalanta 1972 m.
 

Vytautas Kaladė: „Romas visada buvo mūsų širdyse!“

Šiandien minimos 40-osios Romo Kalantos susideginimo, taip pat netrukus po šio įvykio Kaune prasidėjusio ir keletą dienų trukusio keliatūkstantinės žmonių minios protesto prieš sovietinę sistemą metinės. Nors visi šie įvykiai sovietinių ideologų anuomet traktuoti vien tik kaip „chuliganų siautėjimas“, tačiau istoriniai dokumentai liudija ką kita – tai būta spontaniškos, tačiau sąmoningos pilietinės pozicijos išraiška.

Radvilė Morkūnaitė: „Istorija moko, kad ne tas stiprus, kas didelis“

Simboliška, kad šiemet Lietuvoje minint 40-ąsiais Romo Kalantos aukos metines, Tibete vis dar liepsnoja žmonės, o šių aukų priežastys skausmingai panašios. 1972 m. gegužės 14 d. Kauno miesto sode sušukęs „Laisvė Lietuvai!“ suliepsnojo R.Kalanta, šiandien jau daugiau nei trys dešimtys tibetiečių ne tik okupuotame Tibete, bet ir Indijoje pasirinko ugnies auką su šūkiu „Laisvė Tibetui!“. Tarptautinė bendruomenė atsargiai reiškia nuomonę dėl Tibeto klausimo, vengdama susipriešinimo su vis labiau stiprėjančia Kinija, su kuria daugelis šalių užmezgusios glaudžius ekonominius ir diplomatinius ryšius, pastebi analitikai. Tačiau įvairiose šalyse tibetiečiai pabėgėliai ir tiesiog Tibeto tautos kančioms neabejingi žmonės reguliariai rengia Tibeto palaikymo bei protesto prieš Kinijos vykdomą politiką regione akcijas, tokiu būdu ne tik aktualindami Tibeto klausimą, bet ir aktyviai pasisakydami už taikaus konfliktų sprendimų galimybę pasaulyje.

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos Respublikos Seimo minėjime, skirtame Romo Kalantos aukos ir jaunimo pasipriešinimo 40-osioms metinėms paminėti. Minėjimas vyks 2012 m. gegužės 15 d. 10 val. Seimo plenarinių posėdžių salėje (II rūmai). Prieš minėjimą, 9.30 val. Parlamento galerijoje (I Seimo rūmai) vyks parodos atidarymas. Norintys dalyvauti, prašome registruotis iki gegužės 13 d.  el. paštu istorija@lrs.lt arba tel. (8 5) 239 6320. Įėjimas per I, II ir III Seimo rūmus. Su savimi turėti asmens dokumentą.

Renginių Vilniuje ir Kaune programa


Vilniečiai gražiai paminėjo Romo Kalantos žygdarbio 40-ąsias metinės

    Gegužės 14 d. pilietinio judėjimo „Už teisingumą“, Vilniaus Mokytojų namų ir laisvųjų menininkų pakviesti vilniečiai minėjo Romo Kalantos aukos ir pilietinio pasipriešinimo 40-ąsias metines. Susirinko apie 300 žmonių, nemažai gražaus jaunimo.  Skambėjo šiltos ir įkvėptos dainos ir eilės kurias atliko laisvieji menininkai.

Laisvės šauklys Lietuvą vienija ir šiandien 

R.Kalantos brolis Antanas sakė labiausiai esąs dėkingas tiems, kurie prieš 40 metų suprato aukos svarbą ir jos nepaniekino. Brolio tvirtinimu, vienybės, kuri Lietuvoje tvyrojo 1972-aisiais ir vėliau, 1988 metais, dabar itin trūksta. Ypač jos nėra tarp valdžios ir žmonių. A.Kalantos nuomone, žmonės yra tokie bejėgiai, kad net ir nepritardami valdžios poelgiams nieko negali padaryti. Vienintelis jų ginklas - emigracija. Būtent tai ir yra naujų laikų pasipriešinimas.