Asmenų, pretenduojančių į teisinį statusą, sąrašai

Pažymėtina, kad ne visiems, įrašytiems į sąrašus, teisinis statusas bus pripažintas. Asmens įrašymas į sąrašus ir sąrašo paskelbimas reiškia, kad bus svarstomas teisinio statuso pripažinimo klausimas.

   2013 09 24: Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisija skelbia sąrašą asmenų, pretenduojančių į Kario savanorio ir Laisvės kovų dalyvio teisinį statusą >>>

Vadovaudamasis Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos 2013 m. balandžio 24 d. posėdžio išvadomis, įformintomis 2013 m. gegužės 7 d. protokolu Nr. 2PD–2(219), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras 2013 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1V-57 pripažino teisinį statusą naujiems pasipriešinimo okupacijai (rezistencijos) dalyviams  >>>

 

      Vadovaudamasis Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos 2012 m. spalio 24 d. posėdžio protokolo Nr. 2PD-216 išvadomis, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras 2012 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 1V-166 pripažino teisinį statusą šiems pasipriešinimo okupacijoms (rezistencijos) dalyviams >>>>

 

Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisija skelbia sąrašą asmenų, pretenduojančių į Kario savanorio ir Laisvės kovų dalyvio teisinį statusą >>>

    Vadovaudamasis Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos 2012 06 13 posėdžio protokolo Nr. 2PD-214 išvadomis, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1V-110 pripažino teisinį statusą šiems pasipriešinimo okupacijai (rezistencijos) dalyviams  >>>


Kario savanorio teisinio statuso pripažinimas (po mirties) ginkluoto pasipriešinimo kovoje didvyriškai žuvusiems Lietuvos partizanams

Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisija informuoja, kad dėl Kario savanorio teisinio statuso pripažinimo (po mirties) ginkluoto pasipriešinimo kovoje didvyriškai žuvusiems Lietuvos partizanams gali kreiptis (būti pareiškėjais) jų šeimų nariai, giminaičiai, buvę bendražygiai, turintys pripažintą rezistencijos dalyvio teisinį statusą, atkurto partizaninio Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio apygardos, pasipriešinimo istorijos tyrinėtojai ir kiti garbingai ginkluoto pasipriešinimo kovai neabejingi tautiečiai, kraštiečiai.

Kiekvienoje ginkluoto pasipriešinimo sovietinei okupacijai apygardoje žuvo tūkstančiai Lietuvos partizanų. Šiuo metu dėl Kario savanorio teisinio statuso jiems pripažinimo (po mirties) praktiškai nebėra kam kreiptis: daugumos jų patys artimiausi žmonės (tėvai, broliai, seserys) jau yra mirę.

Komisija pagal galimybes sudarinėja, kaupia žuvusių partizanų, dėl kurių niekas nesikreipė, sąrašus ir inicijuoja Kario savanorio teisinio statuso jiems pripažinimą (po mirties). Kadangi tai tęstinis procesas, prašoma ir kitus neabejingus tėvynainius prisidėti prie Kario savanorio teisinio žuvusiems partizanams įteisinimo.


Kupiškio krašto kilę ar Kupiškio krašte ginkluoto pasipriešinimo sovietinei okupacijai
kovoje 1944-1953 m. žuvę Lietuvos partizanai – Tėvynės laisvės gynėjai
 >>>

 
Kupiškio krašto kilę ar Kupiškio krašte ginkluoto pasipriešinimo sovietinei okupacijai
kovoje 1944-1953 m. žuvę Lietuvos partizanai – Tėvynės laisvės gynėjai
 >>>
tęsinys

Kario savanorio ir laisvės kovų dalyvio teisinio statuso įgijimo pretendentų sąrašas 1 >>>
Kario savanorio ir laisvės kovų dalyvio teisinio statuso įgijimo pretendentų sąrašas 2 >>>
Asmenų apdovanotų Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu sąrašas >>>

Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisija paskelbė savo 2011 metų veiklos ataskaitą >>>
Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos 2011 m. veikla skaičiais >>>


Pripažintas teisinis statusas šiems pasipriešinimo okupacijai (rezistencijos) dalyviams
>>>

Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisija skelbia sąrašą asmenų, pretenduojančių į Kario savanorio ir Laisvės kovų dalyvio teisinį statusą >>>

Vadovaudamasis Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos 2012 03 14 posėdžio protokolo Nr. 2PD-212 išvadomis, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras 2012 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 1V-69 pripažino teisinį statusą šiems pasipriešinimo okupacijai (rezistencijos) dalyviams >>>

 Vadovaudamasis Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos 2012 04 25 posėdžio protokolo Nr. 2PD-213 išvadomis, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1V-89 pripažino teisinį statusą šiems pasipriešinimo okupacijai (rezistencijos) dalyviams >>>