Ar saugumo vadovu dirbęs J.Jurgelis nežinojo apie šį partizaną tų duomenų, kuriuos skelbia dabar – post factum? Nesitiki. Purvo pilstymas stebėtinai sutapo su bolševikinių represijų dalyvio Marijono Misiukonio byla, iškelta už to paties A.Kraujelio sunaikinimą. Jei Siaubūnas pripažįstamas banditu, reiškia – M.Misiukonis lieka švarus. Ar tai
sutapimas?