Tautvilas Rinkevičius

VASARIO 16-tosios laukimui, mums vis pabrėžiama, kad tik šie signatarai labiausiai prisidėjo prie Lietuvos laisvės. Dėka Jūsų informacijos sklaidos, viliuosi, kad atkreipsime dėmesį ir į ŠIŲ LAIKŲ DIDVYRIUS. Taigi sukūriau plakatus skirtus mūsų dienų disidentams: N.Sadūnaitei, A.Terleckui, Tėvui Stanislovui, B.Gajauskui, S.Tamkevičiui ir L.Dambrauskui. Šiuos asmenis pasirinkau vedamas savų įžvalgos kriterijų. Vėlgi skiriu neatlyginamai visos Lietuvos žmonėms ir leidžiu Jums panaudoti šiuos plakatus savo nuožiūra ir savo reikmėms.