Lietuva paminėjo 1987 08 23  Lietuvos laisvės lygos organizuoto viešo mitingo prie poeto Adomo Mickevičiaus paminklo 25-metį

                                                      2012 m. RUGPJŪČIO 23 dienos renginiuose:
     
LRS konferencijų salėje - forumas ir paroda; prie Adomo Mickevičiaus paminklo; Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga ir
TS LKD partijos bei Sąjūdžio Vilniaus rajono skyrių kvietimu - Baltijos kelio 23-jų metų sukakties (Vilnius-Ukmergė automagistralėje prie viaduko link Dūkštų miestelio, šalia naujojo logistikos centro paminėjime.
Edvardo Buroko nuotr.
, Zigfrido Jankausko nuotr.

2012 08 23 Jono Česnavičiaus nuotraukos

 

      1987 08 23 mitinge buvo pasmerktas Stalino-Hitlerio paktas, jo slaptieji protokolai, buvo sakoma tiesa apie šio gėdingo sandėrio padarinius Lietuvos valstybingumui, reikalauta pakto pasekmių likvidavimo. Mitinge buvo kalbama apie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą ir Laisvės siekius. Šis mitingas sulaukė plataus atgarsio Lietuvoje, užsienyje. Forume „Tiesos sakymas griaunant blogio imperiją“ vyko Seime, Konferencijų salėje (Gedimino pr. 53, III rūmai).

Dalyvaukime RUGPJŪČIO 23 dienos renginiuose

Lietuvos Respublika mini nelemtą 1939 m. slaptą sutartį, pagal kurią dvi totalitarinės valstybės, Sovietų sąjunga ir Vokietija - socialistai-komunistai ir nacionalsocialistai-fašistai, pasidalino Pabaltijo valstybes, o netrukus kartu užpuolė Lenkiją ir pradėjo antrąjį pasaulinį karą. Ta tema Vilniuje, 2012 m.rugpjūčio 23 d. vyks tokie svarbesni renginiai:
11 val. LRS konferencijų salėje - forumas ir paroda.
17 val. Šv. Mišios Šv. Mikolojaus bažnyčioje (transliuos per TV). Po Šv. Mišių eisena - prie Adomo Mickevičiaus paminklo (minima Lietuvos Laisvės Lygos mitingo 25 metų sukaktis).
20 val. Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga ir TS LKD partijos bei Sąjūdžio Vilniaus rajono skyriai kviečia paminėti Baltijos kelio 23-jų metų sukaktį Vilnius-Ukmergė automagistralėje prie viaduko link Dūkštų miestelio, šalia naujojo logistikos centro.

Susitiksime prie kryžiaus, skirto 1939-1989 m. sukakčiai paminėti. Ten pabūsime kartu, padainuosime, palydėsime besileidžiančią saulę.

LLKS valdybos pirmininkas Jonas Burokas
TS LKD partijos Vilniaus rajono skyriaus pirmininkas
Jonas Vasiliauskas

R.JURKUVIENĖ-BUTKEVIČIŪTĖ. „Kokios rūšies laisvės jūs norite?“
Prisimenant 1987 m. rugpjūčio 23 dienos pirmą viešą protesto mitingą sovietmečiu Vilniuje

Jau savaitė, kai iš lūpų į lūpas eina gandas, kad čia vyks mitingas, kuriame žmonės pasmerks slaptąjį Stalino-Hitlerio suokalbį, okupacijos Lietuvoje prielaidą. Okupuotoje Lietuvoje mitingas prieš okupaciją! Ruošiausi į jį, suprasdama, kuo gali tai baigtis. Galimybių daug… Gal suims, gal šaudys, gal išmes iš darbo, o gal „tik“ sumuš… Mitingas vyks Adomo Mickevičiaus aikštėje, kuri yra tarsi pusiasalyje – apsupta Vilnelės upe. Vienintelė sąsaja su Vilniumi-kelios gatvelės ir tos pačios užblokuotos KGB automobiliais.


V. Landsbergis:
prie Mickevičiaus paminklo įvyko tam tikras perversmas 

Prieš 25 metus prie A. Mickevičiaus paminklo surengtas pirmas viešas antisovietinis mitingas buvo savotiškas perversmas, kai atmesta baimė ir pavaldumas, sakė buvęs Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas europarlamentaras Vytautas Landsbergis. „Tada įvyko tam tikras perversmas – buvo atmesta baimė, 50 metų slogutis, kad kažko negalima daryti, bus blogai“, – ketvirtadienį per mitingui skirtą forumą teigė europarlamentaras. Anot jo, pasipriešinimas okupantams brendo dešimtmečius, o 1987 metų rugpjūčio 23 dieną jis pratrūko viešo protesto ir reikalavimo forma.„Jau ne pogrindžio literatūra, ne vien pasirašoma peticija, memorandumu, mėginimais pasiekti pasaulio sąmonę, bet viešas žodis žmonėms: ateikite, išgirskite, junkitės į būrį. Prie A. Mickevičiaus paminklo taip pat buvo atmestas pavaldumas okupacinei valdžiai.

Jonas KARENIAUSKAS. Apie tiesos sakymą tada ir dabar

Norėčiau pasidalinti mintimis apie tiesos sakymą, griaunant blogio imperiją.
Esu 1987-ųjų rugpjūčio 23 dienos mitingo prie Adomo Mickevičiaus paminklo dalyvis. Apie mitingo organizavimą sužinojau iš Petro Cidziko. Vėliau spaudoje padažnėję teiginiai apie suaktyvėjusius buržuazinius nacionalistus dar kartą atkreipė dėmesį. Sovietiniam žmogui tai reiškė: kažkas vyksta – klausykis “Laisvės radijo”. Todėl daugumai Lietuvos žmonių buvo iš anksto žinomi mitingo data, vieta ir laikas. Mano aplinkoje vyko diskusija: “eiti ar neiti?”. Daugelis nutarė neiti, nes “kažkam pakenks”.

Gintaras ŠIDLAUSKAS. ŽIUPSNIS ATMINTIES

      Likus kelioms dienoms iki 1991 m. rugpjūčio pučo lankytasi Lietuvos Laisvės Lygos vardu Aukščiausiojoje Taryboje kartu su LLL Tarybos nariais Žilvinu R., Vytautu Š. Priėmė Profesorius, keli AT Prezidiumo nariai. Profesorius domėjosi LLL veikla, kai kuriais tos veiklos aspektais. Pamaniau savyje, kaip jis sugeba rasti laiko tokiems susitikimams. Mums tai atrodė reikšminga. Pasakėme, kad artimiausiu metu bus perversmas Maskvoje (pusiau žinojome-pusiau nujautėme). Tai nenuskambėjo kaip naujiena. Žvelgdami į AT posėdžių salėje nuolat Profesoriui ir Sąjūdžiui oponuojantį Prezidiumo narį pareiškėme, kad, maždaug, mes darysime savąjį perversmą, jeigu jis ir jie darys perversmą AT, t.y. šalins nuo pareigų Profesorių. Deputatas A.S. tuoj iš susitikimo išbėgo. Įstabu po pučo buvo girdėti, kad pučistai ir veikėjai iš aplinkos nusišauna, iššoka pro langus. Dabar galvoju, kad su 1991 m. rugpjūčio pučo baigtimi galutinai pasibaigė paskutinis vergų sukilimas. Ilgainiui vėl sulipta į maišą. Vidinį maišą.

Kęstutis KASPARAS. KGB „profilaktika“ pirmojo viešojo protesto mitingo dalyvių atžvilgiu
Skaitykite įdomų dokumentą: Partinė ir gebistinė profilaktika


1989-ųjų rugpjūčio 23 d., minint 50-ąsias Molotovo–Ribentropo pakto pasirašymo metines, Vilnių, Rygą ir Taliną sujungė gyva 600 kilometrų žmonių rankų grandinė. Manoma, kad gyvą žmonių grandinę sudarė apie 2 milijonus žmonių, iš jų net vienas milijonas buvo lietuvių. Pasak Baltijos kelio akcijos organizatorių, ši istorinė data dabar nepelnytai pamirštama.

JUODOJO KASPINO IR BALTIJOS KELIO DIENOS PAMINĖJIMAS KAUNE

     2012 m. rugpjūčio 23 d. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos, asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ nariai dalyvavo Juodojo kaspino (Europos dienos stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti) ir Baltijos kelio dienos minėjime, kurį organizavo Kauno miesto savivaldybė. Renginio pagrindinis vedėjas buvo Vilius Kaminskas.

N. SADŪNAITĖ: Mes esame skirtingose barikadų pusėse

Tuo metu, kai vieni mitingo prie Adomo Mickevičiaus paminklo dalyviai šiandien rinksis į Nacionalinę filharmoniją klausytis iškilmingų kalbų, kiti buvę jų bendražygiai būriuosis prie Prezidentūros, kur rengiamas koncertas Valstybės saugumo departamento (VSD) karininkui Vytautui Pociūnui pagerbti. „Aš į filharmoniją neisiu. Gavau kvietimą iš ministro pirmininko, paskui dar skambino moteris iš Seimo, įkalbinėjo ateiti. Paklausiau, kas kalbės – sako: Vytautas Bogušis, Antanas Terleckas. Oi, sakau, ačiū ne. Skaudu, bet šiandien mes esame skirtingose barikadų pusėse“, – Alfa.lt sakė viena iš istorinio mitingo dalyvių sesuo Nijolė Sadūnaitė.

V. Bogušis apie 1987-ųjų mitingą: buvome okupuoti, tačiau nesitaikstėme su tuo

Kas drąsino žmones rinktis prie Adomo Mickevičiaus paminklo, nepaisant sovietinės administracijos draudimo? Pirmas dalykas, niekas jų (sovietų valdžios atstovų – aut. past.) leidimo neprašė. Ir vėliau rengiant mitingus niekas jokių leidimų neprašydavo. Absoliučiai visus mitingus jie draudė. Po mitingo 1987 m. rugsėjo 17 d. buvau iškviestas pas KGB generolą. Jis mane pradėjo auklėti, todėl paklausiau, kodėl leido šį mitingą? Jis atsakė, kad norėjo pasižiūrėti, kiek nacionalistų susirinks. Kiek jūsų esą yra.

KNYGOS IR KITI LEIDINIAI

Gintaras ŠIDLAUSKAS.
Apie Lietuvos laisvės lygos organizuotą pirmąjį okupuotoje Lietuvoje viešą protesto mitingą, įvykusį 1987 08 23 Vilniuje, prie Adomo Mickevičiaus paminklo 

Dalis nuotraukų iš paketo, kurį KGB po įvykio prie A. Mickevičiaus paminklo perdavė į LKP CK.