LIETUVOS  SĄJŪDIS                                                                                                                                                         

                                                      ---------------------------------------------------------------------

   Kodas 19065141, Gedimino pr.1, LT- 01103  Vilnius, tel. (85) 212 4881, tel./ faks.(85)212 4848, e.p.lietsajudis@gmail.com 

 

2012-01-12 LS Nr. 02


Vilniaus miesto savivaldybės merui

Artūrui Zuokui

 

DĖL EITYNIŲ KOVO 11-ĄJĄ

 

Lietuvos Sąjūdžiui atstovaujančius Lietuvos laisvės kovotojus papiktino Vilniaus miesto savivaldybės administracijos padalinio sprendimas suteikti leidimą Nepriklausomybės dieną – Kovo 11-ąją – Gedimino prospektu žygiuoti lietuvių tradicinių vertybių negerbiančios organizacijos atstovams. Vadinamasis Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI) yra pasirengęs šią dieną vesti į gatves asmenis, niekada neprisidėjusius prie tautiškumo skatinimo, prie mūsų šalies laisvės bei nepriklausomybės kovų.

Puikiai suprantame, kad šių žmonių noru „švęsti Nepriklausomybės dieną“ yra užmaskuoti  kiti tikslai. Manome, jog tokią dieną nederėtų Lietuvos sostinės paversti konfrontuojančių jėgų ginčų vieta, bet atvirkščiai – ją reikia paversti vienijančios ir visiems priimtinos idėjos įgyvendinimo vieta. Nemanome, kad Jūs, mere, tokių idėjų stokotumėte. Jeigu taip būtų, tai Lietuvos Sąjūdis yra pasiruošęs Jums šiuo klausimu padėti, juolab, kad mes turime Kovo 11-tosios 20-mečio eitynių Gedimino prospektu organizavimo patirtį. Būtina šią brangią visai Lietuvai dieną išlaikyti Nepriklausomybės dienos dvasią atitinkančius renginius, o moralinių tautos vertybių ir tradicijų negerbiančių organizacijų paradus palikti kitoms dienoms.

Lietuvos partizanai, rezistentai ir disidentai liejo savo kraują už tautos dorą, už tradicinėmis, krikščioniškomis ir tautinėmis vertybėmis pagrįstą šeimą, už tautos apsisprendimo teisėmis kuriamą laisvą Lietuvą. Neatmestina, jog ŽTSI sąmoningai kursto nežinia kam Lietuvoje naudingas priešpriešas.

Liūdna, jog nebuvo atsižvelgta į jau susiklosčiusią tradiciją – Lietuvos tautinis jaunimas  jau ne vienerius metus Kovo 11 dieną Lietuvoje rengia  vienybę skatinančias eitynes, kurių metu  išreiškiama pagarba valstybės Nepriklausomybei.

Teigiame, kad Jūsų vadovaujamos savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyrius, išduodamas minėtą leidimą, pasielgė neatsakingai ir reikalaujame šį leidimą  panaikinti. Antraip atsiranda prielaidų sudrumsti daugumos Lietuvos gyventojų šventinę nuotaiką, kilti pasipiktinimo bangai ir galimiems nepageidaujamiems konfliktams.


Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas                           Rytas Kupčinskas