Vytauto Didžiojo karo muziejaus kreipimasis dėl gen S. Žukausko kapavietės tikslinimo

 

Gerbiami Lietuvos žmonės, prašome Jūsų pagalbos

 

Jau kelintą kartą Vytauto Didžiojo karo muziejus bando surasti Nepriklausomos Lietuvos (1918–1940) karo veikėjo generolo Silvestro Žukausko (1860–1937) kapą ir perlaidoti jo palaikus su visa derama pagarba.

 


 

                                           Lietuvos kariuomenės vadas gen. S. Žukauskas ant žirgo. Tautos šventė
                                                (Kaunas, 1925 m. gegužės 15 d.) Vytauto Didžiojo karo muziejaus fondų nuotr.

 

Labai prašome atsiliepti generolo gimines, pažįstamus, žmones, ką nors žinančius apie tikslią jo kapavietės vietą buvusiose Kauno miesto Karmelitų kapinėse (dabar Ramybės parkas) Vytauto prospekte ar apie kapo perkėlimą į naujas kapines.

 

Labai prašome apie tai pranešti adresu:

Vytauto Didžiojo karo muziejus

K. Donelaičio g. 64

Kaunas 44248, Lithuania

Arba elektroniniu paštu: vdkaromuziejus@kam.lt tel., faks. (8 37) 32 07 65

Muziejaus administracija