Svečiuose - fotomeninkas, Lietuvos partizano sūnus Alfredas Girdziušas

Jo tėvas partizanas Liudvikas Girdziušas

Žiūrėkite reportažus iš 1991 m. Kruvinojo Sausio:
Spaudos rūmų užėmimas
Sovietų agresija - 1991 01 13

 

Alfredas Girdziušas (g. 1948 m. birželio 5 d. Paliesiuje, Mielagėnų seniūnija) – žurnalistas, fotomenininkas.

 

Tėvas partizanas Liudvikas Girdziušas žuvo 1949 m. pavasarį, jį nušovė NKVD aktyvistai. Mama Jadvyga Černiauskaitė Girdziušienė-Katkauskienė. Šeimoje augo 7 vaikai.


Baigė Mėčionių pradinę mokyklą (mokytoja – Monika Kuodienė). 1960 m. su savo dvyniu broliu Osvaldu Girdziušu išvyko mokytis į Molėtų mokyklą-internatą. 1964 m. baigė 8 klases ir atvyko mokytis į Vilnių – įgijo buitinių prietaisų remontininko specialybę. Dirbdamas mokėsi vakarinėje mokykloje Kėdainiuose. 1968 metais grįžo į Vilnių, baigė Vilniaus vakarinę vidurinę mokyklą. Studijuodamas Vilniaus universiteto (VU) Gamtos fakultete geologijos-hidrogeologijos specialybę 1974 metais dirbo Vakarų Sibiro Kemerovo srityje (Rusijoje). 1987 metais su pagyrimu baigė Vilniaus technologijos technikumą, įgijo fototechniko specialybę. Vėliau VU Žurnalistikos institute studijavo žurnalistiką.


Nuo 1980 m. dirbo žurnalistinį darbą kaip fotokorespondentas. Dirbo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos leidžiamame leidinyje „Mūsų žodis“, laikraščiuose „Tiesa“ (vėliau – „Diena“), „Lietuvos aidas“, „Respublika“, Trakų rajono leidžiamame laikraštyje „Trakiečių rūpesčiai“, „Galvė“.


1988 m. pirmasis iš Lietuvos organizavo ekspediciją į Pamyro kalnus, (Petro I-ojo kalnagūbris, Komarob tarpeklis) sniego žmogaus paieškai.


Šiuo metu yra žurnalo „Mano miestas“ („My City“) redakcinės kolegijos narys, žurnalistas fotomenininkas. 2010 m. rugsėjo 11 d. išrenkamas Lietuvos Poezijos ir kitų menų asociacijos BRANDUMA viceprezidentu ir paskiriamas šios asociacijos leidinio "BRANDUMOS aidai" redaktoriumi. 2011 metais įsteigiama Vilniaus krašto poezijos ir kitų menų asociacija "Vilnis", - Alfredas Girdziušas tampa šios asociacijos viceprezidentu. Nuo 1988 m. yra Lietuvos fotomeninkų sąjungos narys. Pasireiškė daugiausia portretinio žanro srityje.

Pirmąsias viešas fotoparodas pradėjo eksponuoti nuo 1982 m., tai buvo gerai žinomi Lietuvoje bei užsienio šalyse autoriniai fotolakštai „Apšvietimo etiudai, aktai“.


Nuo 1988 m. kaip fotokorespondentas ir žurnalistas pradėjo aktyviai dalyvauti Lietuvos Atgimimo akcijose.

Alfredo Girdziušo fotoparodos apie 1991 m. sausio mėnesio įvykius „1991 metų sausio mėnesio įvykiai Lietuvoje" turėjo didelį pasisekimą ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje (Lenkijoje autoriaus fotoparodas kuravo Lenkijos Seimo senatorius Andžej Kralčinskis (Andrzej Kralczynski)).


A. Girdziušas iš savo asmeninio fotoarchyvo leido Lietuvos Seimo archyvams pasidaryti virš 8,5 tūkstančio kadrų elektroninių (skaitmeninių) kopijų iš užfiksuotų 1988–1994 metų politinių įvykių, vykusių Lietuvoje. Apie 10 tūkstančių kadrų dar kopijuojama (pradėta 2009 m. gegužės mėn. Iš šių fondų Lietuvos Respublikos Seimas kasmet panaudoja dalį fotografijų parodoms bei leidiniams, skirtiems atminti 1988–1991 metų politinius įvykius Lietuvoje. Parodos eksponuojamos Lietuvoje bei užsienio šalyse. Labai daug archyvinių nuotraukų iš 1991 metų sausio mėnesio įvykių Lietuvoje A.Girdziušas davė atspausdinti Juozo Girdvainio dokumentinėje knygoje "Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose" (išleista 2011 metais).


Nuo 2003 iki 2011 metų A. Girdziušas vedė meno (fotografijos) raiškos pamokas Vilniaus licėjuje 11-12 klasių mokiniams. Kasmet suorganizuodavo apie 8 savo mokinių fotografijos ir apie 5 personalinių darbų parodas. Lietuvą bei užsienio šalis apkeliavo autorinės A. Girdziušo fotografijų parodos – fotonovelės „Ūla" (Lietuva, Lenkija, Rusija) bei „Atmintis" (Lietuva, Lenkija), fotoparodos „Apšvietimo etiudai, aktai" (Lietuva, Estija, Rusija, JAV, Prancūzija, Japonija), „1991 metų sausio mėnesio įvykiai Lietuvoje" (Lietuva, Lenkija). 2007 metais subūrė fotografų klubą "Fotogurmanai", kuris Lietuvoje rengia kamerinio pobudžio fotoparodas.

 

Apdovanojimai

  • Už 1991 metų sausio-rugpjūčio įvykių fotoreportažus Lietuvos Respublikos Prezidento 1993 metų sausio 11 dienos dekretu apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu.
  • 2005 m. lapkričio 11 d. suteiktas Meno kūrėjo statusas.
  • 2006 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Seimas įteikė Padėką už dalyvavimą fotografijos parodoje "Skaitanti Lietuva".
  • 2006 m. liepos 23 d. ir 2007 m. gruodžio 15 d. Lietuvos NIAT-NAM Federacija už bendradarbiavimą ir pagalbą Federacijai įteikė Padėkos raštus.
  • 2006 m. lapkričio 6 d. už mokinių (Vilniaus licėjaus) fotoparodų organizavimą Sank Peterburge Tarprajoninė centralizuotų bibliotekų sistema Sankt Peterburge (Liteiny pr.17-19) įteikia Padėkos raštą.
  • 2008 m. liepos 26 d. Lietuvos Respublikos Kariuomenės savanorių draugija (LKSD) už fotoreportažus, įamžinusius savanorių 2008 m. liepos 5-14 dienomis ekspedicijos po Lietuvą ir Lenkiją atliktus renginius, įteikė Padėką ir 2009 m. birželio 15 d. įteikė LKSD Garbės nario pažymėjimą.
  • 2008 metais priimamas į Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos bičiulių klubą.
  • 2009 m. kovo 14 d. primamas į Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės gynėjų sąjungą.
  • 2008 m. rugsėjo 27 d. Vilniaus apskrities Kultūros centro XII Rytų Lietuvos literatų organizacinis komitetas už eseistinius atsiminimus apdovanojo II laipsnio Diplomu publicistikos nominacijoje.
  • 2009 m. birželio 29 d. įteikta Krašto apsaugos savanorių pajėgų Padėka už aktyvią veiklą ugdant pilietiškumą ir patriotizmą, Lietuvos kariuomenės tradicijų puoselėjimą.