Šventiniai sveikinimai


Su šv. Kalėdomis - Lietuvos istorijos laikraštis „Voruta“


Mieli Lietuvos bibliotekų vadovai, sveikiname artėjančių šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga!

   Dėkojame, kad priimate ir propaguojate bibliotekų lankytojams Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos (LLKS) leidinį „Varpas“ ir LLKS interneto portalą www.llks.lt. Malonu pastebėti kad mūsų svetainę jau aplankė virš 70 tūkst. skaitytojų iš daugiau kaip 70 pasaulio šalių. Labai prašome ir toliau mums padėti skleisti žinias apie Lietuvą, jos laisvės kovas ir jų dalyvius, stalinizmo nusikaltimus, apie viltis siekiant matyti gražesnę ir laimingesnę mūsų Lietuvą.


Gerbiamieji,

nuoširdžiai sveikiname jus su artėjančiomis Šventomis Kalėdos ir Naujausiais 2013 metais ir linkime  gerovės ir laimės. Tepildosi viskas, ko tik širdžiai reikia, daugiausia - sveikatos, giedriausių dienų, šeimyninės laimės ir metų ilgų!

„Tegul išaušta stebuklingas Šventų Kalėdų ir Naujųjų metų rytas,
Ir liejas džiaugsmo, meilės ir sveikatos upės!
Lai būna visos Jūsų maldos išklausytos,
Tegul širdy palaimos žiedas supas!“ (Irena Žukauskaitė-Jacevičienė)

Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus sekretorė Julija Iskevičienė

 

„Aš mačiau drugelį, netekusį sparnų ir vėl tapusį vikšru. Mačiau, kaip vikšras šliaužiojo po purvą. Taip pat mačiau to vikšro pastangas pavirsti drugeliu, kuriuo anuomet jis buvo. Ir aš mačiau, kaip vikšras išskleidė sparnus...

 Visada yra galimybė pakeisti savo gyvenimą. Visada atsiranda priemonė, skirta skrydžiui...“   (žymus šveicarų kino kūrėjas, pilotas, nuotykių ieškotojas ir milijonierius Bernardas Vėberis)                                                                                                                         

Gražiausių metų švenčių šviesoje, reikšmingų permainų laukime iš visos širdies linkiu Jums įvertinti praėjusiųjų metų pasiekimus, o taip pat apmąstyti būsimuosius. Ir... būtinai stabtelėti... Sustoti ir atsiriboti nuo:   

amžino menamos gerovės vaikymosi, rūpesčių ir rutinos; 
            tuštybės, kuri nepastebimai ėmė atrodyti svarbi;
            nemeilės sau bei atsainumo savo giluminiams poreikiams;
            lengvabūdiško požiūrio į savo jausmus, sielą ir kūną;
            energinio savęs skurdinimo;
            dažno keitimo: saugumo – pinigais, laimės – socialine padėtimi, svarbaus – laikinu.

Iš tiesų kartais gyvenime mes susiduriame su nepatogumais. Tačiau jie paprastai būna pakenčiami, ir mes judame toliau, ignoruodami akivaizdžius reikšmingus signalus. Tuo tarpu kiekvienas jų kužda mums apie kažką svarbaus, neatidėliotino. Ir jeigu mes ilgą laiką būname kurti – sykį pasijuntame pavargę, tušti, gyveną tarsi „ne savo“ gyvenimą...

 Naujuosiuose, 2013-uosiuose, linkiu Jums klausytis ir girdėti, mylėti save ir savo artimą, nuolat jausti Angelo sargo artumą bei  patirti kuo daugiau progų būti savimi – džiaugtis ir džiuginti kiekvieną sutiktą savo gyvenimo kelyje!

Su meile                                                                                            Birutė Kurgonienė

Muzikinis linkėjimas – originali Beyonce atliekamos Franco Ksavero Gruberio Kalėdų giesmės „Tyli naktis“ versija – slypi po šia nuoroda:
http://www.youtube.com/watch?v=-eqJwRkDsSw