Už Lietuvą! Už teisingumą!

                                                                                                                       Vilnius, 2012 m. kovo 11 d.

Lietuvos Pilietės ir Piliečiai,

Susirinkę vasario 22 dieną prie Prezidento rūmų pareikalavome, kad mūsų politikai ir pareigūnai nusimestų neskaidrių ryšių bei įsipareigojimų naštą, trukdančią jiems ginti tiesą, teisingumą ir laisvę. Pareiškėme, kad norime švęsti Kovo 11-ąją švaresnėje Tėvynėje.

Balsiai išsakyta mūsų pilietinė valia paskatino tiesos pusėn stoti Seimo Antikorupcijos komisiją, o Premjerą – pagaliau pateikti siūlymą atleisti ministrą Raimundą Palaitį. Tačiau pagrindiniai mūsų reikalavimai liko neįgyvendinti.

Todėl šeštadienį, kovo 17 dieną, 14 valandą, susirinkime prie Seimo, Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje ir paraginkime savo valdžią apsivalyti.

Pareikalaukime:

-         kuo greičiau išviešinti visų šalies partijų, aukštų politikų, teisėtvarkos ir slaptųjų tarnybų pareigūnų ryšius su šešėliniu verslu ir kitomis nusikalstamomis struktūromis, paskelbti duomenis apie gaunamus pinigus šių struktūrų ir galimai neteisėtą praturtėjimą;

-         nedelsiant sugrąžinti į pareigas be pagrindo nušalintus FNTT vadovus Vitalijų Gailių ir Vytautą Giržadą;

-         atleisti pareigų susikompromitavusį vidaus reikalų ministrą Raimundą Palaitį ir visus kitus su šešėliniu verslu ir kriminaliniu pasauliu susijusius valdžios pareigūnus;

-         atleisti savo pareigų atlikti nepajėgiančius generalinį prokurorą Darių Valį bei jo pavaduotoją Darių Raulušaitį, o į šias pareigas paskirti principingus, sąžiningus ir profesionalius pareigūnus.

Paraginkime Seimą susigrąžinti Tautos Atstovybės galias ir pareikalaukime:

-         užtikrinti parlamentinę Valstybės saugumo departamento, Generalinės prokuratūros, kitų teisėsaugos institucijų kontrolę;

-         sutramdyti VSD pareigūnų savivalę ir jų neteisėtą kišimąsi į visuomenės gyvenimą;

-         nedelsiant išviešinti VSD vykdytos kabinetinės „liustracijos“ duomenis ir išlaisvinti buvusius KGB bendradarbius Seime, Vyriausybėje, teisėtvarkoje, žiniasklaidoje nuo dabartinio VSD šantažo;

-         atstatydinti savo pareigų nevykdančius, tiesos, teisingumo ir žmogaus teisių ginti nepajėgiančius parlamento vadovus - Seimo vicepirmininką Algį Čapliką, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininką Stasį Šedbarą, Žmogaus teisių komiteto pirmininką Arminą Lydeką;

-         įsteigti ypatingojo prokuroro instituciją Vytauto Pociūno, Kauno pedofilijos ir žudynių, Eglės Kusaitės, kitų galimų VSD bei Generalinės prokuratūros nusikaltimų ir politinės korupcijos byloms ištirti.

Pasiekime, kad mūsų valdžia stotų ne nusikaltėlių, bet Lietuvos Respublikos pusėn.

Neleiskime mūsų atkurtos valstybės paversti plėšikų gauja.

Susigrąžinkime Lietuvą – orią, garbingą, teisingą.

 

Iniciatyvinė grupė teisingumą:

Bronius Genzelis, Romualdas Ozolas, Alvydas Medalinskas, Naglis Puteikis, Audrius Nakas, Šarūnas Valentinavičius, Darius Kuolys 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTEI

PONIAI DALIAI GRYBAUSKAITEI

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKEI

PONIAI IRENAI DEGUTIENEI

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUI

PONUI ANDRIUI KUBILIUI

 

 

 

VIEŠAS PAREIŠKIMAS                                                2012 m. vasaris - kovas

 

 

Išvykime iš Lietuvos neteisingumo įšalą


Pritardami šių
metų vasario 22 dieną Vilniuje, Simono Daukanto aikštėje, susirinkusių piliečių išsakytai pozicijai, reikalaujame:

 

- iki Kovo 11-osios išviešinti visų šalies partijų, aukštų politikų, teisėtvarkos ir slaptųjų tarnybų pareigūnų ryšius su šešėliniu verslu ir kitomis nusikalstamomis struktūromis, paskelbti duomenis apie jų gaunamus pinigus iš šių struktūrų ir galimai neteisėtą praturtėjimą;
-
nedelsiant sugrąžinti į pareigas be jokio aiškaus pagrindo nušalintus FNTT vadovus Vitalijų Gailių ir Vytautą Giržadą;
-
atleisti iš pareigų susikompromitavusį vidaus reikalų ministrą Raimundą Palaitį ir visus kitus su šešėliniu verslu ir kriminaliniu pasauliu susijusius valdžios pareigūnus;
- nedelsiant pradėti nuoseklų
valdžios apsivalymo procesą;

- iš esmės pertvarkyti teisėtvarką - išlaisvinti ją iš kriminalinių ir kitų neskaidrių ryšių, padaryti kompetentingą, atsakingą ir drąsią.

 

Mes norime susigrąžinti mūsų atkurtą Lietuvos valstybę – orią, garbingą, teisingą.

 

Mes norime švęsti Kovo 11-ąją švaresnėje Tėvynėje!

 

 

Liudvikas Jakimavičius

Valdas Papievis

Gediminas Mikelaitis

Vytautas V. Landsbergis

Eglė Pranckūnienė

Romas Sakadolskis

Sergėjus Kanovičius

Kazys Saja

Jonas Kronkaitis

Nijolė Sadūnaitė

Antanas Terleckas

Algirdas Patackas

Gediminas Juškevičius

Kornelijus Platelis

Dalia Michelevičiūtė

Nijolė Oželytė

Liudvikas Narcizas Rasimas

Gediminas Storpirštis

Almis Grybauskas

Vladas Braziūnas

Rimantas Dichavičius

Benediktas Januševičius

Albertas Žostautas

Leonas Ašmantas

Leonas Narbutis

Alma Stasiulevičiūtė

Emilija Sakadolskienė

Leonas Kadžiulis

Nida Poderienė

Adulfas Abrutis

Vytautas Daujotis

Aivaras Kareiva

Virgaudas Kubilius
Antanas Staponkus

Domantas Razauskas

Donata Mitaitė

Audra Kairienė

Stanislovas Kairys

Regimantas Tamošaitis

Ligija Kaminskienė

Julius Šalkauskas

Krescencijus Stoškus

Aldona Elena Puišytė-Grigaliūnienė

Skirmantė Smilingytė-Žeimienė

Aleksandras Žarskus

Rūta Zabelienė

Linas Šalna

Algirdas Karčiauskas

Edmundas Gedgaudas

Danutė Jokubėnienė

Zigmuntas Satkevičius

Rimantė Valiukaitė

Vaclovas Šleinota

Rytis Saladžius

Šarūnas Puidokas

Antanas Miškinis

Gaiva Trumpaitė

Giedrius Nakas

Gintautas Bukauskas

Rasa Navickienė

Kristijonas Storpirštis

Arnoldas Platelis

Ramūnas Cicėnas

Rolandas Boravskis

Stasys Baltakis

Airida Gintautaitė

Laura Černiauskaitė

Antanas Bakaitis

Albinas Stankus

Albinas Čiurlys

Ainis Storpirštis

Juozas Algimantas Liesis

Algimantas Matulevičius

Vytautas Narbutas

Leonardas Pilkauskas

Marija Remienė

Vytautas Rubavičius

Romas Pakalnis

Solveiga Daugirdaitė

Eglė Mirončikienė

Juozas Dapšauskas

Kazimieras Uoka

Alvita Armanavičienė

Irena Raščiuvienė

Vaclovas Mikailionis

Juozas Lapienis

Aivaras Jurgilas

Steponas Gilys

Virgilijus Matula

Daiva Tamošaitytė

Marina Vildžiūnienė

Rasa Šnipienė

Linas Vildžiūnas

Vytautas Damaševičius

Alvyda Sipienė

Jurgis Samulevičius

Janina Edita Janulionytė

Algimantas Sviklas

Aidas Strimaitis

Marius Jurskis

Salomėja Bedalienė

Ona Mažeikienė

Juozas Žilinskas

Tomas Bakučionis

Jonas Valatka

Arvydas Akstinavičius

Dainius Paukštė

Juozas Pocius

Mindaugas Šimkūnas

Pranas Vasiliauskas

Juozas Šatas

Ramutė Zungailienė

Filomena Linčiūtė-Vaitiekūnienė

Augustinas Linčius

Eugenijus Skrupskelis

Rimvydas Juozas Vaitiekūnas

Algimantas Indriūnas

Vytautas Visockas

Ramunė Valeikaitė-Česnovičienė

Algirdas Raklevičius

Jonas Korys

Kęstutis Šileika

Kastytis Braziulis

Dobilas Kirvelis

Valentinas Šapalas

Feliksas R. Bajoras

 

Ir dar 400 kitų parašų.