2013-ji metai

Mielieji,

sveikiname visus, kam brangi mūsų Lietuva, Valstybės dienos proga. Jauskime TĖVYNĘ – širdyje, darbuose, vaikuose, šeimose ir kumštyje, iškeltame kartu su TRISPALVE.

„Nepriklausomos savarankiškos Lietuvos geisti mes turime teisę“...

 Jonas Basanavičius


 

Renginiai savivaldybėse, skirti Valstybės dienai Vilniuje
Renginiai savivaldybėse, skirti Valstybės dienai kituose miestuose

Spauda:
Šiąnakt Vilniuje – „Kultūros naktis“ -
Provokacija ar ekskursija į lietuviškas žemes
Valdovų rūmuose bus įamžintas A. Brazauskas
Tarp kunigaikštystės ir tautinės valstybės
Kur pirmojo ir vienintelio Lietuvos karaliaus kapas


Gerbiami savivaldybių merai, seniūnai, bendruomenių vadovai,
mieli „Lietuvai pagražinti draugijos“ skyrių  pirmininkai, draugijos nariai, visuomeninių organizacijų ir bendruomenių nariai,

 Valstybės dienos šventei bei Tautos didžiavyrių  Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlaną 80-mečio minėjimui.

 „Lietuvai pagražinti draugija“ ir 27 organizacijų NVO koalicijos valstybės ginybiniams pajėgumams stiprinti koordinacinė taryba (NOKT) kviečia ir maloniai prašo visas savivaldybes, seniūnijas, bendruomenes, organizacijas, švietimo įstaigas prisidėti organizuojant Tautos vienijimo sąšauką "Piliakalnių šviesa" Dariaus ir Girėno Garbei, įtraukti į šventinių renginių planą, juos užbaigiant aukurų bei fakelų uždegimu ir Lietuvos Himno giedojimu ant piliakalnių, aikštėse, skveruose ar kitose šventės dalyvių susikaupimo vietose, vienu metu 21 valandą. Į tradicine tapusia Tautos vienijmo sąšauką įsijungia viso pasaulio lietuviai.

 NOKT narius ir vilniečius kviečiame su fakelais dalyvauti Sąšaukoje Valstybės dieną , liepos 6-tąją 21 val. ant LDK Algirdo piliakalnio prie Maišiagalos, prie Karaliaus Mindaugo paminklo Vilniuje ir visur kitur, kur bebūsime.

 Prisegame sąšaukos plakatą, kurį skelbkime savo interneto svetainėse, spaudoje ir skelbimų lentose. Kvieskime prie aukurų skardžiabalsius dainininkus, aktorius, folkloro ansamblius. Juk taip jaudinančiai svarbu pasijusti, kad vieningi esame ir norime tokiais būti.

 NOKT koordinacinė taryba, LPD valdybos pirmininkas                                            Juozas Dingelis


Valstybės dienai skirti renginiai Kaune
Valstybės dienos renginiai Kalvarijoje
Tarptautinis žygis pėsčiomis „Lietuvos himną giedosiu Punske“
Valstybės diena Dauguose
Lietuva Raudondvario dvare

„Tautiška giesmė" aplink pasaulį – vienu balsu pasveikinkim Europą!  Pasvalio rajone renginiai vyks Ąžuolpamūšės  (Saločių seniūnija) ir Velniakalnio (Vaškų seniūnija) piliakalniuose.


2012-ji metai


Didelis vaizdas

Lietuvos ir pasaulio lietuviai liepos 6-ąją švenčia Valstybės dieną

Vilniuje šventiniai renginiai prasidės Valstybės apdovanojimų įteikimo Lietuvos ir užsienio šalių piliečiams ceremonija Prezidentūroje.
Vėliau prasidės Moksleivių dainų šventės dalyvių vėliavų eisena nuo Vinco Kudirkos aikštės į Simono Daukanto aikštę. Čia prieš vidurdienį vyks Valstybės vėliavų pakėlimo ceremonija, Prezidentė Dalia Grybauskaitė sakys kalbą, bus paskelbta Moksleivių dainų šventės pradžia.
Vidurdienį Vyčio Kryžiaus ordino vėliavos pakėlimo ceremonija tradiciškai vyks ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje Kaune.
Vilniaus arkikatedroje bus aukojamos šv. Mišios. Po jų ant Gedimino pilies kalno prasidės renginys "Dainuojame Maironį", skirtas ir tautinio atgimimo dainiaus Jono Mačiulio-Maironio gimimo 150-osioms metinėms.
Vakare Vingio parke rengiama Moksleivių dainų šventės dainų diena, o 21 valandą lietuviai visame pasaulyje susivienys giedodami Vinco Kudirkos "Tautišką giesmę".

Lietuvos Respublikos Prezidentė D.Grybauskaitė:
Lietuvos valstybingumą stiprina talentingi ir darbštūs žmonės

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė Valstybės dienos proga už nuopelnus Lietuvai ir už šalies vardo garsinimą pasaulyje valstybinius apdovanojimus įteikė Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiams. Sveikindama apdovanotuosius šalies vadovė pabrėžė, jog jų indėlis stiprinant tautos kūrybines ir moralines galias bei garsinant Lietuvą pasaulyje yra labai svarbus šaliai, įkvepiantis ir kitus gerbti bei didžiuotis savo valstybe. „Negailėdami pastangų ir talento, Jūs stiprinate mūsų šalies valstybingumą, jos tarptautinį autoritetą. Jūsų darbai atskleidžia mūsų tautos kūrybingumą ir reprezentuoja Lietuvą kaip atvirą, modernią ir tolerantišką valstybę“, – sakė prezidentė.

Laisvieji menininkais kviečia vaikus ir tėvelius šį penktadienį, liepos 6-ąją, 14 valandą, po mišių Vilniaus Katedroje, susirinkti Simono Daukanto aikštėje ir drauge atšvęsti Valstybės dieną. Kartu su dailininku Giteniu Umbrasu piešime ir muzikuosime, išsakydami viltį susigrąžinti teisingą ir garbingą Lietuvos valstybę.

Kviečia „Tie-SOS žygis per Lietuvą“

Lietuvoje planuojama dar neregėta akcija pavadinimu „Tiesos žygis per Lietuvą“. Žygio pradžia 2012 m liepos 6 d. 11 val. Klaipėdos Atgimimo aikštėje. Žygio dalyviai pėsčiomis eis į Vilnių pakeliui aplankydami Lietuvos miestus, miestelius ir kaimus ir neš žinią „Tiesa – Vienybė – Darbas“. Nes būtent to nualintoje ir susiskaldžiusioje Lietuvoje dabar labiausiai reikia. Tiesos žygis per Lietuvą paskatino Lietuvą užvaldęs neteisingumas ir nusikaltimų darymas prisidengiant įstatymo raide, ciniškas valdžios tyčiojimasis iš savo piliečių.
                                                   

Dvi jungtys, ypač svarbios žmogaus egzistencijai - ryšys su Tėvyne ir ryšys su istorija - yra esminės dvasinės atramos kiekvienam žmogui.
Laikraščio "Peterburgo lietuvis" redaktorius Vitalijaus Bručas

Buvusiame 1–me husarų kunigaikščio Jonušo Radvilos pulke atidengta atminimo lenta

2012 07 04 minint Lietuvos Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną buvusioje 1-ojo husarų kunigaikščio Jonušo Radvilos pulko teritorijoje prie Viešojo saugumo tarnybos  būstinės atidengta atminimo lenta, įamžinanti 1-ąjį husarų pulką (1919-1940) ir pulko vadą generolą Povilą Plechavičių (1890-1973).  Lentą atidengė Viešojo saugumo tarnybos vadas generolas Sergejus Madalovas ir Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas, šaulys dr. Raimundas Kaminskas. Atminimo lentą pašventino Kauno įgulos kapelionas kapitonas, šaulys Tomas Karklys.

KARALIAUS MINDAUGO KRIKŠTAS

Mindaugo krikštui bei vainikavimui patvirtinti turime trejopos rūšies šaltinius. Yra tai Livonijos ir Valuinės kronikos ir popiežiaus Inocento IV laiškai. Istorikai, kurie įrodinėja, kad Mindaugas priėmė krikštą prievartos keliu, gelbėdamas save ir savo karalystę nuo visiško sunaikinimo, o pavojui praėjus, viešai apostazavo, išimtinai remiasi anksčiau minėtomis kronikomis. Priešingos nuomonės šalininkai didelį dėmesį skiria tuometinių popiežių laiškams, kuriuose Mindaugas giriamas, jam skiriama ypatinga pagarba, jis yra laikomas mylimiausiu sūnumi Jėzuje Kristuje ir net po jo tragiškos mirties į jį žiūrima, kaip į šviesaus atminimo karalių. Rodos, nė vienas žymesnis praeities tyrinėtojų dabar neabejoja, kad Livonijos ir Valuinės kronikos, aprašinėdamos Mindaugo darbus ir žygius, turi žymių trūkumų.

Arkiv. Sigitas TAMKEVIČIUS. Lietuvos Krikštui – 625 metai

Lietuvos Krikšto 625 metų jubiliejų švenčiame jau laisvoje Lietuvoje. Tai proga apmąstyti istorinį jau krikščioniškos Lietuvos kelią, jos pasiekimus ir netektis ir paieškoti atsakymų į gyvybinius nūdienos klausimus. Istorijos verpetų blaškoma Lietuva paskutinė Europoje priėmė krikštą. Galėjome būti pakrikštyti prieš tūkstantį metų, kai katalikų misionieriai šv. vysk. Brunono asmenyje taikiai nešė Evangeliją į mūsų šalį. Tačiau mūsų protėviams atrodė būsią geriau, jei liksią pagonimis, ir misionieriai buvo nužudyti.

 

Asta MIKELEVIČIŪTĖ. Laikinojoje sostinėje vėl karaliaus operetė

Valstybės dienos šventės pagrindiniu akcentu Kaune jau tradiciškai tampa antrąjį savo gyvavimo dešimtmetį pradėjęs tarptautinis festivalis „Operetė Kauno pilyje“. Šį kartą organizatoriai žada išskirtinį reginį – liepos 6–7 d. senosios Kauno pilies prieigose skambės ne tik gražiausios arijos iš garsiausių pasaulio operečių ir miuziklų. Pirmą kartą žiūrovų laukia ir premjera – po atviru dangumi rodoma  operetė „Karaliaus antrininkas“.